A A A

Higiena psychiczna w czasie ciąży

W czasie ciąży występuje zmniejszona aktywność i bezbronność wobec środowiska zewnętrznego. W związku z tym niektóre bodźce zewnętrzne obojętne poza okresem ciąży mogą stać się dla ciężarnej szkodliwe. Tak więc isr niejacy w czasie ciąży prymat jaja płodowego, wyrażający się wpływem hormonów łożyska na ustrój ciężarnej, stawia kobietę w trudnej -sytuacji życiowej, ponieważ ogranicza się samodzielność funkcji jej układu nerwowego. Istnieje zatem biologiczne uzasadnienie konieczności otoczenia opieką każdej ciężarnej. Około 10% ciężarnych można zaliczyć do nerwicowych. One to bardzo często narzucają atmosferę lęku i niepokoju tak w domu, jak i w poradni i w szpitalu. U nich częściej wykonuje się operacje położnicze. Zachowanie równowagi psychicznej u ciężarnej może być ułatwione przez stworzenie wokół niej odpowiedniej atmosfery. Rodzina powinna chronić ciężarną przed wszelkiego rodzaju konfliktami z otoczeniem i pomagać w pokonywaniu trudności życiowych. Poza tym dobry stan zdrowia fizycznego poprawia samopoczucie ciężarnej. Niedobrze jest, gdy ciężarna żyje w stałym lęku o siebie i dziecko. Ponieważ przy porodzie w szpitalu ciężarnej nic nie grozi, wobec tego uwaga jej powinna być skierowana na zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przez przestrzeganie pewnych zasad zachowania się i wykonywanie skrupulatnie zaleceń lekarza. Ciężarna musi uświadomić sobie, że przez normalnie odczuwającą kobietę poród jest zupełnie dobrze znoszony, że może ona jeszcze lepiej go znieść, jeżeli się doń odpowiednio przygotuje (wykonywa-nie ćwiczeń, stosowanie się do zaleceń). Nie należy niepokoić się przedwcześnie nawet z tego względu, że przy nadmiernym odczuwaniu bólu stosowane są obecnie w szpitalu środki uśmierzające.