A A A

Gimnastyka codzienna kobiet

Kobiety, jak już wspomnieliśmy, dążyły zawsze do piękna i estetyki i dlatego często i chętnie stosowały masaże ciała i ćwiczenia zapewniające elastyczność, zwinność i harmonijność ruchów. Kobiety uprawiające sport i ćwiczenia fizyczne wykazują większą wytrzymałość fizyczną i psychiczną oraz lepszą wydajność w prac}'. Są też lepiej zbudowane, mają ładniejsze i płynniejsze ruchy, wykazują większą stanowczość i szybką orientację, pogodniejsze usposobienie. U tych też kobiet znacznie rzadziej obserwujemy takie dolegliwości, jak obniżenie się narządu rodnego i zwiotczenie mięśni brzucha po porodzie. Nawet okres przekwitania przebiega u nich znacznie łagodniej. Cuńczenia fizyczne przyczyniają się do harmonijnego rozwoju ciała i prawidłowej postawy, do praioidłowego rozwoju mięśni i stawów, a także do wyrobienia płynności i miękkości ruchów, cech charakterystycznych dła kobiet. Biorąc pod uwagę właściwości anatomiczne i biologiczne ustroju kobiety, a więc odmienną od mężczyzn budowę miednicy, skłonność do stanów przekrwienia narządu rodnego i innych narządów znajdujących się w sąsiedztwie oraz czynności organizmu związane z porodem — stosowane są u dziewcząt i kobiet przede wszystkim takie ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie brzucha i podstawy miednicy. Należą do nich szczególnie ćwiczenia rąk i nóg, skręty i krążenia tułowia, zgięcia, prostowania i wymachy nóg, przysiady, skoki, biegi i in. Gimnastykę powinnyśmy uprawiać stale, w miarę możności na świeżym powietrzu, i łączyć z kąpielą oraz nacieraniem ciała — masażem. Jak wykazują badania naukowe, nawet dziesięciominu-towe ćwiczenia gimnastyczne wpływają bardzo korzystnie na czynność narządów wewnętrznych (serce, płuca i inne) oraz na ogólne samopoczucie, utrzymując do późnej starości sprawność i odporność ustroju, a tym samym przedłużając życie. Do uprawiania codziennej gimnastyki nie są potrzebne specjalne przyrządy gimnastyczne. W skład codziennych zajęć powinny wchodzić proste ćwiczenia, możliwe do wykonania w zwykłych warunkach domowych.