A A A

Doustne środki zapobiegawcze

Przed około 10 laty pojawiły się środki antykoncepcyjne, które skutecznie zapobiegają ciąży w stosowaniu doustnym. W handlu znajdują się pod postacią tabletek bądź pigułek w opakowaniach zawierających ścisłe przepisy o ich stosowaniu. Są to środki pochodzenia hormonalnego, zapobiegające ciąży, a nie powodujące zaburzeń w normalnym funkcjonowaniu organizmu. Spośród bardziej znanych nazw tego rodzaju tabletek doustnych można wymienić Anovlar, Enovid, Lyndiol, Noracyclin, Farlutan, Voli-dan, Femigen i inne.Środki te posiadają wysoką skuteczność zapobiegania ciąży równo, nieomal 100"7'o. Bardzo ważnym wymogiem w korzystaniu z tego rodzaju tabletek antykoncepcyjnych jest ich regularne zażywanie. Przerwy w zażywaniu, wynikające z opuszczenia jednej lub kilku tabletek, obniżają skuteczność ich działania, nieraz do zera. Sposób stosowania jest bardzo prosty, polega na zażywaniu jednej tabletki co dzień przez 20 łub 21 dni. Zażywanie rozpoczyna się 5 dnia cyklu lub inaczej 5 dnia po rozpoczęciu miesiączki. Po zażyciu 20 tabletek, czyli 25 dnia cyklu, następuje przerwa, w czasie której występuje miesiączka. Następnie znów od 5 dnia miesiączki rozpoczyna się dalsze zażywanie tabletek. Zdarza się, że kobiety zażywające doustne środki antykoncepcyjne cierpią na nudności, wymioty, bóle głowy, a czasem żołądka. U niektórych kobiet zjawiają się dodatkowe krwawienia występujące poza okresem normalnej miesiączki (co występuje zwłaszcza przy nieregularnym zażywaniu tabletek). Część kobiet obserwuje chudnięcie, a część zwiększanie ciężaru ciała w związku z zażywaniem tabletek. Te objawy nazywa się często „objawami ubocznymi", gdyż są one istotnie uboczne w stosunku do zamierzonego celu, czyli niedopuszczenia do ciąży. Większość tych objawów znika po 2—3-miesięcznym przyjmowaniu tabletek, czyli można powiedzieć, że zachodzi tutaj pewnego rodzaju przyzwyczajenie organizmu kobiety do zażywanego środka. Wprowadzenie na szeroką skalę doustnych środków antykoncepcyjnych wywołało wiele zastrzeżeń, głównie ze strony lekarzy. Obawiano się szkodliwego ich działania na organizm, płodność i późniejsze losy kobiety. Liczne obserwacje, przeprowadzone na dużej liczbie kobiet zażywających wspomniane tabletki, nie potwierdziły na szczęście obaw co do ich szkodliwości. Po zaprzestaniu zażywania tabletek obserwowane kobiety zachodziły w ciążę już w okresie 2—3 miesięcy i rodziły zdrowe dzieci. Równocześnie ustalono jednak, że niektóre kobiety nie mogą zażywać tych środków, gdyż ich stan zdrowia na to nie pozwala. Szczególnie nie mogą tabletek zażywać kobiety chore na wątrobę lub na tarczycę; względne przeciwwskazania stanowią przebyte stany zakrzepowe żył oraz niektóre choroby ogólne. Również u kobiet po porodzie nie wolno stosować doustnych środków antykoncepcyjnych wcześniej niż po 3 prawidłowych cyklach miesiączkowych. Obok regularności w zażywaniu tabletek i w stosowaniu przerw między jednym a drugim okresem zażywania najważniejsza jest stała kontrola lekarska. Już sama decyzja o wyborze środka antykoncepcyjnego musi należeć do lekarza, który po zbadaniu kobiety wybierze metodę najbardziej dla niej odpowiednią. Jeśli lekarz — po zapoznaniu się z ogólnym stanem zdrowia pacjentki — stwierdzi, że doustne środki antykoncepcyjne są dla niej przeciwwskazane, należy się do tej decyzji bezwzględnie zastosować i używać takich środków, jakie lekarz zaleci. Jeśli natomiast uzna za wskazane zalecenie doustnych środków antykoncepcyjnych — wybierze z licznych preparatów taki, który jest dla danej kobiety najodpowiedniejszy, i wskaże stosowny sposób jego zażywania. Występujące niekiedy w pierwszym okresie objawy uboczne również muszą być znane lekarzowi, który oceni ich wpływ na zdrowie kobiety i zdecyduje, jeśli zajdzie potrzeba, zmianę preparatu lub metody jego stosowania na bardziej odpowiednie dla organizmu pacjentki. W czasie zażywania doustnych środków antykoncepcyjnych kobieta musi zsłaszać się do okresowej kontroli lekarskiej i wykonywać zalecone przez lekarza badania dodatkowe. Tabletki te można stosować przez wiele miesięcy, a nawet kilka lat, jeżeli kobieta pragnie ustrzec się ciąży. Rozwiązują one w poważnej mierze wielki problem regulacji urodzin.