A A A

Dom i szkoła

Dziewczęta w okresie dojrzewania mogą być „trudne". Rodzice i nauczyciele muszą więc mieć wobec nich wiele pobłażliwości, jednak zasady właściwego reżimu powinny być przestrzegane. W trudnych problemach tego okresu powinni oni kierować się rozsądnym przekonywaniem, uświadamianiem, pobłażliwością, wybaczaniem buntów i protestów oraz sprawiedliwym osądzaniem postępowania i zachowania się dorastającej dziewczyny. Z uwagi na konieczność wzajemnej wymiany spostrzeżeń rodzice powinni utrzymywać ścisły kontakt ze szkołą. Nieporozumienia mogą wiązać się z trudnościami w skupieniu uwagi, nie¬chęcią do nauki, ogólnym zahamowaniem lub rozbudzeniem się odmiennych zainteresowań. Konieczne jest, aby rodzice w tym okresie odpowiednio pokierowali wyobraźnią dziewczyny przez dobór odpowiedniej lektury i towarzystwa, przez stworzenie szczerego nastroju oraz rozsądne uświadomienie. Bardzo często obserwować możemy u dorastających dziewcząt uczucie osamotnienia i pragnienie przyjaźni. Odnaleźć można w tych przejawach stymulację popędu syntonicznego, a więc społecznego, który ma niekiedy w tych przypadkach zastąpić brak możliwości wyżycia się seksualnego. Należy więc stworzyć warunki zdrowej rywalizacji w nauce, w sporcie oraz możliwie wszechstronnej rozrywki.