A A A

Dolegliwości ze strony układu nerwowego

Ciężarne skarżą się nieraz na różnego rodzaju nerwobóle albo zaburzenia czucia oraz bóle zębów. Stany te zwykle ustępują po podaniu witaminy Bi. Niekiedy pojawiają się u ciężarnych nieskoordynowane ruchy podobne do tańca, jak również zaburzenia mowy. Jest to schorzenie, które nazywa się pląsawicą i wymaga leczenia przez internistę i psychiatrę. Ciąża może wyzwolić psychozę — często dochodzi w tych stanach do znacznego niepokoju ruchowego i majaczeń. Czasami pojawiają się stany depresji i melancholii ze skłonnością do samobójstwa. U chorych padaczkowych napady stają się częstsze. Histeria zwykle znacznie się nasila, a niekiedy zaburzenia psychiki kobiety mogą się objawiać pod postacią tzw. ciąży urojonej. Obserwuje się podczas ciąży pogorszenie stanu chorych ze stwardnieniem rozsianym. Najbliższe otoczenie po zauważeniu tego rodzaju objawów powinno natychmiast zasięgnąć porady lekarza, aby zabezpieczyć ciężarną przed niebezpieczeństwem.