A A A

Dobór partnera

Informacje z zakresu cyklu miesiączkowego, ciążowego i współżycia z mężem dziewczynka powinna otrzymać zarówno w domu, jak i w szkole. Wiadomości te powinny uwzględnić również informacje z zakresu zasadniczych chorób dziedzicznych. W doborze partnera kobieta powinna się kierować przesłankami biologicznymi (podobanie się wzajemne od początku znajomości), a nie para biologicznymi (jak warunki ekonomiczne lub tym podobne). Nie są wskazane związki partnerów, w których rodzinach występują podobne schorzenia. Należy pamiętać, że najlepszym okresem dla rozwoju ciąży jest wiek 18—28 lat. Później może być z ciążą więcej kłopotów. Błędy popełniane przez młode dziewczyny wypływają głównie z łatwowierności i naiwności w obcowaniu z mężczyznami, którzy często liczą się jedynie z własnymi interesami. We współżyciu z płcią odmienną często brak jest znajomości skutków przedwcześnie podjętego życia płciowego, jak zarażenie się chorobami wenerycznymi, nieplanowe zajście w ciążę wraz ze wszystkimi następstwami (poronienia, niepłodność, niemożność donoszenia następnych ciąż). Trzeba zapamiętać, że każde przerwanie ciąży wiąże się z trwałym uszkodzeniem narządu rodnego, oczywiście w różnym stopniu. Uszkodzenie trwałe błony śluzowej macicy stwarza bardzo trudne warunki do rozwoju następnych ciąż. Po poronieniach występuje również ponad 30% zaburzeń seksualnych. Niepłodność występuje w co siódmym przypadku przerwania ciąży. Po każdym przerwaniu ciąży należy lecząc się, unikać przez 2 lata zajścia w ciążę, ze względu na często występujące w tym okresie ciąże pozamaciczne. Trzeba pamiętać, że istnieje zasada, iż po każdym poronieniu należy natychmiast zacząć leczenie i prowadzić je przez dłuższy okres czasu. Jeżeli chodzi o dobór, to błędy polegają na lekkomyślnej decyzji bez dokładnego poznania partnera, jego osobniczych właściwości, zalet i wad, jak również jego dyspozycji związanych z rodziną, a więc z warunkami dziedzicznymi i środowiskowymi. Z zasady należy unikać bliższych kontaktów z osobnikami wykazującymi nieprawidłowości psychiczne, skłonność do nadużywania alkoholu, dążenie do łatwego życia i z ludźmi kierującymi się tylko własnymi interesami. Wiele można osiągnąć, jeżeli wyrobi się w sobie umiejętność przewidywania i skrupulatnie przestrzega się pewnych zasad.