A A A

Czyste utrzymywanie niemowlęcia zapobiega ropnym schorzeniom skóry

Niemowlę zdrowe i dobrze pielęgnowane ma skórę różową, czystą i elastyczną. Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa i na podstawie jej stanu możemy określić, jak dziecko jest pielęgnowane. Jeśli skóra jest zaczerwieniona w fałdach i łuszczy się, na pew:no dziecko nie jest codziennie kąpane i nie jest należycie pielęgnowane. Zaczerwienienie i odparzenie skóry jest nie tylko przy kre i bolesne, ale ułatwia również przedostawanie się do organizmu zarazków powodujących zakażenie. Na począt¬ku objawia się ono powstaniem kilku małych ropni wiel¬kości ziarna grochu czy fasoli. Później ropni tych jest coraz więcej, a w końcu może dojść do ogólnego zakażenia. Trzeba pamiętać, że każde najdrobniejsze nawet otarcie 1 naskórka może być miejscem wniknięcia do organizmu za nrazków i powstania bardzo ciężkich chorób, dlatego też ipostępowanie ze skórą dziecka musi być delikatne, z za chowaniem idealnej czystości. Każda matka musi dbać o należytą czystość swych rąk i ubrania. Przed kąpielą, przewijaniem i karmieniem ręce trzeba dokładnie wymyć szczoteczką. Wszystkie przedmioty w otoczeniu dziecka muszą być również czysto utrzymane.