A A A

Czynność narządu rodnego kobiety w warunkach prawidłowych

Począwszy od życia płodowego poprzez okres dzieciństwa aż do okresu pokwitania trwa rozwój narządu rodnego kobiety. W okresie dojrzałości płciowej zachodzą w nim zmiany, powtarzające się w warunkach prawidłowych co 4 tygodnie, stanowiące tzw. cykle miesiączkowe. Cykl miesiączkowy zaczyna się w pierwszym dniu krwawienia z jamy macicy i kończy się w ostatnim dniu przed następną miesiączką. Zmiany zachodzą przede wszystkim w narządzie rodnym, a więc w jajnikach, jajowodach, w macicy i w pochwie. Ale te falowe procesy cyklicznych zmian mają również miejsce i poza narządem rodnym, a więc na błonach śluzowych jamy ustnej, w pęcherzu moczowym, w gruczołach dokrewnych, w osoczu krwi i w innych tkankach ustroju. Właściwie cykliczny jest cały ustrój kobiety, zależny od czynności jajników. Po zapłodnieniu jaja, w czasie ciąży, w narządzie rodnym dokonują się przemiany, których celem jest stworzenie jak najlepszego środowiska dla rozwijającego się płodu oraz przygotowanie dróg rodnych do odbycia porodu. W okresie przekwitania stopniowo wygasa czynność narządu rodnego.