A A A

Codzienny tryb życia

Ruch na świeżym powietrzu powinien trwać 2—3 godziny dziennie, sen 9 godzin, po posiłku wskazane jest V»-godzin-ne leżenie w ubraniu rozluźnionym, z nogami uniesionymi wyżej niż reszta ciała. Do pracy zaleca się raczej chodzić niż jeździć. Najlepszą formą ćwiczeń jest nie wyczerpujący spacer. Lekkiej gimnastyki uprawianej przed ciążą można nie przerywać, poza tym każdej ciężarnej można zalecić ćwiczenia mające na celu wzmocnienie mięśni brzucha i przepony miednicy małej oraz mięśni piersiowych. Pamiętać jednak należy, że gwałtowne ruchy czy ćwiczenia prowadzą do podwyższenia ciśnienia tętniczego łub zastoju w obrębię miednicy małej i mogą spowodować zaburzenia w krążeniu maciczno-łożyskowym. Większość ćwiczeń powinna być wykonywana w pozycji leżącej. W całym Eachowaniu się ciężarnej powinna* obowiązywać zasada ochrony krążenia maciczno-łożyskowego przez unikanie wywoływania jego zaburzeń drogą wahań w ciśnieniu krwi czy zastoju. Jeżeli chodzi o podróżowanie ciężarnej, to należy być bardzo ostrożną. Właściwie podróże powinny być zakazane, bowiem powstałe na skutek urazów psychicznych czy fizycznych zaburzenia w krążeniu łożyskowym mogą doprowadzić do skurczów macicy lub odklejenia się łożyska, a więc w następstwie do zgonu płodu. Jeżeli ciężarna musi podróżować, to powinna udać się do lekarza, który zaleci odpowiednie leki celem zmniejszenia zagrożenia płodu. Wybierać należy środek lokomocji najszybszy i najmniej męczący, taki który najmniej trzęsie: samolot, pociąg, duży samochód. Przeciwwskazana jest jazda rowerem, motocyklem i małym samochodem. W żadnym przypadku ciężarna nie może dźwigać ciężarów, w następstwie tego bowiem może dojść do częściowego lub całkowitego odklejenia łożyska. Powinna również unikać dłuższego siedzenia, bo może to prowadzić do zastoju w obrębie miednicy małej. Zazwyczaj już po 2—3 godzinach siedzenia bez ruchu występuje u ciężarnej zasinienie nóg i odczuwa ona gwałtowne ruchy płodu, co jest wyrazem jego niedotlenienia (a nie jego temperamentu!). Wskazana jest więc po godzinnym siedzeniu czy staniu zmiana pozycji, krótki spacer lub leżenie na boku (przez 10 minut).