A A A

Co to jest żółtaczka noworodków?

Jak już mówiliśmy, skóra noworodka jest różowa, ale w 3—4 dniu po urodzeniu może zabarwić się żółto. Jest to tak zwana „fizjologiczna żółtaczka noworodków". Żółtaczkę tę spotyka się bardzo często, bo aż w 70—75°/o. Żółtaczka noworodków nie jest chorobą i nie wymaga leczenia. Przyczyną jej jest niedojrzała i niedostateczna czynność wątroby, jak też rozpad czerwonych ciałek krwi, których liczba, dość duża w życiu płodowym, zmniejsza się znacznie po urodzeniu. W czasie żółtaczki noworodek nie gorączkuje, jest nieco mniej ruchliwy, bardziej senny, ale większość dzieci nie traci apetytu, a po 6—8 dniach żółtaczka stopniowo przechodzi. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli żółtaczka zjaicia się u noworodka wcześniej, już w kilka godzin po urodzeniu, czy w końcu piericszego dnia życia, może to być objawem ciężkiej choroby krwi dziecka i wówczas należy natychmiast dziecko pokazać lekarzowi. Wczesne wystąpienie żółtaczki u noworodka spowodow-ane może być niezgodnością czynnika Rh lub też grup krwi między matką a dzieckiem. Około 85% ludzi posiada we krwi czynnik Rh dodatni, a 15% czynnik Rh ujemny. Jeżeli kobieta ciężarna ma we krwi czynnik Rh ujemny, a jej mąż ma czynnik Rh dodatni, to płód może dziedziczyć po ojcu czynnik Rh dodatni i w tych przypadkach konflikt serologiczny może doprowadzić do choroby hemolitycznej u noworodka. Jest to schorzenie dla płodu i noworodka bardzo niebezpieczne, mogące doprowadzić nawet do zgonu lub też do bardzo daleko posuniętego uszkodzenia mózgu powodującego w rezultacie zahamowanie w rozwoju fizycznym i umysłowym dziecka. Niejednokrotnie w przypadkach konfliktu serologicznego nawet godziny decydują o życiu dziecka, dlatego też opieka lekarza nad noworodkiem w pierwszych chwilach po urodzeniu jest w tych przypadkach konieczna. Kobiety, które urodziły dzieci z objawami choroby he-molitycznej, jak też kobiety, które miały samoistne poronienia, porody przedwczesne czy też urodziły martwe płody, powinny bezwzględnie od pierwszych miesięcy ciąży być pod opieką lekarza i poród odbyć w szpitalu. W każdym przypadku wczesnego pojawienia się żółtaczki u noworodka należy dziecko pokazać lekarzowi, ponieważ może to być spowodowane nie tylko chorobą hemolityczną,- ale innymi schorzeniami dziecka. Jeżeli żółtaczka fizjologiczna noworodka trwa dłużej niż 14 dni, należy również zasięgnąć porady lekarza. U noworodka przedwcześnie urodzonego, tak zwanego wcześniaka, fizjologiczna żółtaczka jest bardziej nasilona i trwa dłużej aniżeli u noworodków donoszonych.