A A A

Co to jest ciemieniucha i kołtun?

Przy pielęgnowaniu dziecka trzeba zwracać baczną Uvvage na codzienne mycie główki wodą z mydłem. Gdy głowa nie jest myta, zbierają się w okolicy ciemienia drobne łu seczki i tworzą coś w rodzaju żółtego strupa przylegające go ściśle do skóry głowy. Gdy utworzy się gruby strup skóra pod nim czerwienieje, a nawet może dojść do ropie!nia. Jest to tak zwana ciemieniucha. Nie wiadomo, dlaczego na wsi, a nawet w mieście wiele [matek uważa, że nie można tego strupa zdjąć, bo spowodu I je to ślepotę lub inne choroby dziecka. Jest to szkodliwy (zabobon, z którym trzeba walczyć. Usunięcie tego strupa zapobiega powstaniu zapalenia skóry, a w żadnym razie nie może wywołać ślepoty. Matka nie dopuści do powsta nia ciemieniuchy, jeżeli codziennie będzie myć głowę dziecka wodą z mydłem, a po wysuszeniu szczotkować włosy i czesać miękkim grzebieniem. Jeżeli nie będziemy utrzymywać głowy w należytej czy stości, to na skutek zlepiania się tłustych brudnych wło ków i cząsteczek pierza może powstać również kołtun. Ja szczęście ostatnio coraz rzadziej widzi się duże kołtuny dzieci, ale jeszcze często zdarzają się u niemowląt małe fkołtuny tworzące się zwłaszcza z tyłu głowy, złożone Iz tłustych, brudnych, zbitych i wiszących w kształcie sopli [włosów. Na wsiach istnieje jeszcze przesąd, że obcięcie ta Ikiego kołtuna może spowodować ślepotę i paraliż dziecka, [toteż często jeszcze lekarz ma wiele kłopotu i trudności Iz przekonaniem matki, że zabobon ten jest tylko wynikiem Ibrudu i niedbałości matki. W kołtunie gnieżdżą się często [wszy, a drapanie głowy powoduje stan zapalny skóry i ro pienie, które nieraz trwa bardzo długo i jest trudne do go jenia. Pamiętając o tym, żadna matka nie powinna dopuś cię do poicstania ciemieniuchy i kołtuna. Często matki pytają lekarza, czy codzienna kąpiel dziec starszych nie osłabia ich i czy nie jest lepiej kąpać dziec 1—2 razy na tydzień. Jest to błędny pogląd, ponieważ co dzienna kąpiel nikogo nie osłabia, a skoro nie osłabia nie mowląt, nie ma obawy o starsze dzieci, które mają wiece możl 1WOSCI Z8 brudzenia się przy pełzaniu i braniu do rąl różnych przedmiotów i zabawek.