A A A

Co to jest „kalendarzyk małżeński"

Dla zdrowej i regularnie miesiączkującej kobiety, która chce uniknąć zajścia w ciążę, duże znaczenie ma regulowanie współżycia płciowego na zasadach tzw. „kalendarzyka małżeńskiego" opracowanego przez Ogino i Knausa. Według tej teorii zapłodnienie jest możliwe tylko przez 7—8 dni w ciągu miesiąca, natomiast pozostałe 20—21 dni Zapłodnienie może nastąpić tylko wówczas, gdy komórka płciowa żeńska — jajo, spotka się i połączy z komórką płciową męską — plemnikiem. Jak wiemy, w jajniku doj rzałej kobiety w warunkach prawidłowych dojrzewa co 4 tygodnie jeden tzw. pęcherzyk Graafa; w momencie zwanym jajeczkowaniem pęka on i wtedy wydostaje się z niego komórka jajowa, która przedostaje się do jajowo du i rozpoczyna wędrówkę w kierunku macicy. Jajeczkowanie, czyli wydalenie jaja z jajnika, odbywa się u zdrowej i normalnie miesiączkującej kobiety w środkowej części cyklu miesiączkowego. Cyklem miesiączkowym nazywamy okres od pierwszego dnia jednej miesiączki do ostatniego dnia poprzedzającego następną miesiączkę. Za prawidłowy uważany jest cykl liczący 28 dni z niewielkimi, kilkudniowymi odchyleniami. W ten sposób jajeczkowanie, a więc i gotowość kobiety do zapłodnienia przypadałaby przeciętnie około 14 dnia, czyli między 13 a 15 dniem cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jaka jest żywotność jaja i jak długo trwa jego zdolność do zapłodnienia? Okazuje się, że żywot jaja jest bardzo krótki i trwa przypuszczalnie tylko kilka, najwyżej 24 godziny. Po upływie tego czasu — o ile nie nastąpi zapłodnienie — jajo szybko ginie. W czasie stosunku płciowego do pochwy dostaje się w warunkach prawidłowych nasienie męskie, zawierające olbrzymią ilość plemników. Plemniki te są bardzo ruchliwe i jeżeli nie napotkają po drodze większych przeszkód, część z nich dostaje się w ciągu 2—3 godzin poprzez macicę do jajowodu. Jeśli w tym czasie albo wkrótce potem nastąpi jajeczkowanie, to w jajowodzie jajo spotka się z plemnikiem. Następuje wówczas połączenie się jaja z plemnikiem, co nazywamy zapłodnieniem. Zapłodnione jajo zaczyna rosnąć i wędrować w kierunku macicy. A jak długo mogą się plemniki utrzymać przy życiu i przez ile dni mogą one przebywać w narządzie rodnym w oczekiwaniu na jajo, aby je zapłodnić? Choć nie mamy zupełnie pewnych dowodów, na ogół przypuszcza się, że plemniki w narządzie rodnym zachowują swą żywotność i zdolność do zapłodnienia prawdopodobnie tylko do 48 go dzin, a jedynie wyjątkowo przez 3 dni, po czym również giną. Łatwo jest więc zrozumieć, że możliwość zapłodnienia zależy od czasu jajeczkowania oraz od żywotności zarówno jaja, jak i plemników.