A A A

Co dzieje się ze spożytymi pokarmami?

Pokarm przełknięty dostaje się do żołądka, a następnie do do jelit. W żołądku i jelitach miesza się z sokami trawiennymi, które rozkładają go na składniki prostsze. Tak rozłożony i przerobiony pokarm zostaje wessany do krwi, z którą dostaje się do wszystkich narządów ciała, między innymi mięśni, kości, skóry i mózgu. W ten sposób wszystkie narządy otrzymują składniki odżywcze. Nie strawione resztki pokarmu ulegają wydaleniu w postaci stolca lub moczu. , Spożyte pokarmy dostarczają organizmowi także odpowiednią ilość ciepła. Mięso i tłuszcze więcej, jarzyny i owoce mniej.