A A A

Ciąża a choroby zakaźne

Wszystkie choroby zakaźne matki są groźne dla płodu, szczególnie jeśli występują w pierwszych tygodniach cią¬ży od 2—16 tygodnia. Szczególnie niebezpieczne są infekcje wirusowe, jak: różyczka, świnka, a także grypa i żół¬taczka zakaźna, ponieważ w tym okresie mogą spowodować różne wady rozwojowe u płodów. Ciężarna musi uni¬kać stykania się z chorymi zakaźnie oraz przebywania tam, gdzie możliwe jest zakażenie. W celu ewentualnego wykrycia groźnej choroby zakaźnej —- kiły wszystkie ciężarne powinny mieć zbadaną krew na odczyn Wassermanna. Kobieta chora na kiłę zakaża w czasie ciąży płód, który obumiera przeważnie w 5—8 miesiącu ciąży albo rodzi się przedwcześnie. Jeżeli zjadliwość choroby jest słabsza lub jeśli zakażenie nastąpiło później, pod koniec ciąży, dziecko może urodzić się żywe, ale chore na kiłę wrodzoną, niedorozwinięte fizycz¬nie i umysłowo. Gruźlica nie jest chorobą dziedziczną, jednak noworodek u matki chorej na gruźlicę łatwo może ulec zakażeniu. Dlatego każdy noworodek powinien być oddzielony od chorej matki i poddany w pierwszych dniach życia szczepieniu ochronnemu szczepionką BCG. Kobieta ciężarna, u której podejrzewa się istnienie gruźlicy płuc, poiuinna mieć wykonane badanie rentgenowskie. Wykonywanie badań promieniami Roentgena bez uzasadnienia powinno być zaniechane ze względu na szkod¬liwe ich działanie na rozwój płodu.