A A A

Ciąża a choroby serca

Każda kobieta, która ma chorobę serca, musi zasięgnąć porady doświadczonego lekarza specjalisty — kardiologa, co do możliwości zajścia w ciążę i odbycia porodu. W przypadku zajścia w ciążę zaraz w pierwszych tygodniach po¬winna zgłosić się do lekarza położnika, a oprócz tego byćpodczas ciąży pod stałą opieką lekarza kardiologa. Lekarze — położnik i kardiolog muszą ustalić wspólnie odpowiedni tryb życia, leczenie, odżywianie, sposób prowadzenia porodu oraz okresu poporodowego. Chorą należy na 2 tygodnie przed spodziewanym ter¬minem porodu umieścić w szpitalu, w którym ma odbyć się poród, oraz otoczyć ją szczególną opieką.