A A A

Choroby zakaźne u dzieci i walka z nimi

Mówiliśmy już, że biegunka jest chorobą zakaźną. Dobrze będzie zastanowić się chwilę i zdać sobie sprawę z tego, co to są choroby zakaźne i jak trzeba z nimi walczyć. Chorobą zakaźną nazywamy taką chorobę, która przenosi się na zdrowego człowieka od chorego, ozdrowieńca albo od nosiciela. Ozdrowieńcem jest człowiek, który niedawno przebył chorobę. Nosicielem jest ten, kto przed kilkoma laty czy miesiącami chorował na chorobę zakaźną i wyleczył się, ale w jego organizmie pozostały nadal zarazki, które wydziela on ze śliną, kalem i moczem. Nosicielem może być człowiek przez całe życie. Choroba zakaźna może zostać przeniesiona z chorego na zdrowego człowieka również przez owady, wodę, powie- trze, wydzieliny chorego lub za pośrednictwem różnych przedmiotów, np. zabawek. > Czy choroba rozwinie się w organizmie dziecka, czy też organizm zwalczy zarazki, zależy to od odporności organizmu oraz stopnia zjadliwości zarazków. Odporność jest to niewrażliwość organizmu na zakażenie zarazkami. Na zmniejszenie odporności u dziecka mogą wpłynąć różne czynniki, jak np. przegrzanie lub silne oziębienie oraz nieprawidłowe odżywianie. Natomiast prawidłowe i dobre odżywianie oraz dobre pielęgnowanie zwiększają odporność dziecka na choroby zakaźne. W organizmie odpornym zarazki albo giną, albo nie rozmnażają się, natomiast w organizmie o zmniejszonej odporności rozmnażają się one bardzo szybko, opanowują cały organizm i wywołują chorobę. Dziecko zyskuje odporność w różny sposób. Wiemy, że noworodek w pierwszych 3—4 miesiącach życia nie choruje na choroby zakaźne, ponieważ w okresie życia płodowego otrzymuje od matki ciała odpornościowe z jej krwi, a w okresie karmienia z jej mleka. Odporność ta nie jest jednak trwała i zanika około 6 miesiąca życia. Odporność trwała powstaje dopiero po przebytej chorobie zakaźnej. Dzieci, które chorowały na odrę, mają ciała odpornościowe w swoim organizmie i nawet jeśli ponownie zetkną się z zarazkami odry, drugi raz już nie chorują. Odporność taka trwa przeważnie całe życie. Odporność na choroby zakaźne można również uzyskać w sposób sztuczny, to jest za pomocą szczepionek. Co to jest szczepionka? Szczepionka — są to zabite albo osłabione zarazki choroby zakaźnej. Jeśli podamy je dziecku, nie mogą one wywołać choroby zakaźnej, lecz tylko krótkotrwałe kilkudniowe niedomaganie, a w organizmie pozostają powstałe w wyniku szczepienia ciała odpornościowe broniące dziecko przed tą właśnie chorobą. Jest to odporność nabyta sztucznie. Zależnie od rodzaju choroby czas trwania odporności organizmu jest różny, ale niedługi. W wieku niemowlęcym szczepimy dziecko przeciw gruźlicy (mówiliśmy już o tym przy omawianiu pielęgnowania noworodków), ospie, błonicy (dyfterytowi), płonicy (szkarlatynie) i krztuścowi (kokluszowi).