A A A

Cel ćwiczeń w czasie ciąży

Począwszy od początku aż do 24. tygodnia ciąży ćwiczenia fizyczne mają na celu wzmocnić cały aparat mięśniowo--ruchowy kobiety ze szczególnym uwzględnieniem mięśni kręgosłupa, ponieważ w dalszych miesiącach ciąży mięśnie te będą musiały spełniać ciężką pracę utrzymywania ciała w równowadze. W okresie tym można i należy sto¬sować rozmaite ćwiczenia, które powinny uwzględniać pracę wszystkich„mięśni ciała: brzucha, podstawy miednicy, tułowia, górnych i dolnych kończyn itd. Od 25. do 32. tygodnia ciąży należy ćwiczyć mięśnie klatki piersiowej i kończyn dolnych, a ograniczyć skłony tułowia do tyłu i przodu. Tempo ćwiczeń należy nieco zwolnić i bardziej przestrzegać przeplatania ćwiczeń głów¬nych ćwiczeniami oddechowymi i wypoczynkowymi. Połowę ćwiczeń należy prowadzić w postawie stojącej, a pozostałą część — w postawie siedzącej i leżącej. Od 33. tygodnia do końca ciąży należy stosować ćwicze¬nia mające największe znaczenie dla czynności porodowej, jak napinanie i rozluźnianie mięśni tłoczni brzusznej, ćwi¬czenia oddechowe, ćwiczenia nóg i stawów biodrowych. Ograniczyć natomiast należy ćwiczenia połączone z unoszeniem rąk ku górze. Jak później zobaczymy, ćwiczenia te mają również duże znaczenie podczas przygotowania do porodu bezbolesnego.