A A A

"Szkoła matek"

W czasie ciąży ciężarna powinna uczęszczać do ,.szkoły matek" mieszczącej się zwykle przy szpitalu, w którym ma odbyć poród. Powinna zapoznać się z warunkami, poznać położne i lekarzy, którzy będą przy porodzie. Szkoła matek ma za zadanie nie tylko podać brakujące informacje i wyjaśnić wątpliwości, z którymi ciężarna powinna się zwracać zarówno do położnej, jak i do lekarza, ale powinna również dać ciężarnej wytyczne odnośnie do zachowania się w czasie ciąży i porodu oraz pielęgnacji noworodka. Tematy wykładów i zajęć praktycznych dla matek: 1. Na czym polega opieka przedporodowa i dlaczego jest konieczna? 2. Główne niebezpieczeństwa dla płodu i sposoby zapobiegania im. 3. Anatomia i fizjologia rozrodu. 4. Odżywianie ciężarnej i karmiącej. 5. Krótki kliniczny przebieg porodu, przygotowanie do porodu, zachowanie się w czasie porodu. 6. Ubiór potrzebny dla dziecka, sposób prania i przecho-wywania, przybory toaletowe, łóżeczko, waga itp. 7. Demonstracja kąpieli i ubierania noworodka, ćwiczenia oddechów i mięśni. 8. Opieka nad matką i dzieckiem. Wykłady i ćwiczenia przygotowują ciężarną do porodu. Po ich przerobieniu będzie ona wiedziała, na czym polega poród i jak ma się zachować. Odczuwanie bólu jest sprawą indywidualną i jest uwarunkowane psychologicznie. Rodząca może go tolerować dobrze, może również wymagać środka znieczulającego. Trzeba jednak pamiętać, że nadmierne stosowanie środków przeciwbólowych może zaburzyć przebieg porodu i wpływać depresyjnie na stan noworodka. Ciężarna powinna zdawać sobie sprawę, że celem ciąży jest dziecko i to jak najwartościowsze. Przez całą ciążę ciężarna powinna oswoić się z myślą o dziecku i pamiętać, że wszystko co robi, robi dla dziecka. Ciężarna ćwiczy oddech, ćwiczy mięśnie, uczy się odprężenia, relaksu, ale uczy się również przygotowywać do maksymalnego wysiłku, jaki jest potrzebny w II okresie porodu. Ciężarna wykonuje ćwiczenia oddechowe po kilku głębokich wdechach i wydechach i zatrzymuje powietrze w płucach na wysokości wdechu. Bezbolesność lepiej zapewnia kilka krótkich urywanych wdechów, zatrzymanie oddechu na wysokości wdechu i jeden długi wydech. Ciężarna powinna zgłosić się do porodu: 1) gdy wystąpią regularne skurcze co 10—15 minut, 2) gdy odpływają wody płodowe, 3) gdy odczuwa słabiej ruchy płodu, 4) gdy zaczęła plamić.