A A A

Przedmowa

Olbrzymi postęp w poznaniu fizjopatologii kobiety, a zwłaszcza fizjopatologii ciąży, zobowiązuje do zapoznania się z pewnymi prawidłami przyrody. Następuje era, w której nie tylko będzie się liczyć istniejąca choroba, ale w której nie będzie się dopuszczać do jej rozwoju przez stosowanie wczesnej profilaktyki. W tym ujęciu życie ludzkie trzeba rozpatrywać w całości, a nie tylko włączać się w chwilach grozy czy zagrożenia. Przy obecnym stanie wiedzy nie można przyjąć, że każdy rodzi się na wzór i podobieństwo czegoś doskonałego, a choroba jest nie wiadomo skąd zjawiającym się nieszczęściem. Prawdą jest, że każdy rodzi się z dyspozycją do pewnych chorób lub wręcz z defektami, że w genach jest zakodowany jego rozwój i regresja, które są modelowane przez wpływy środowiskowe. Obecna służba zdrowia przeprowadzając okresowe badania wykrywa te dyspozycje czy defekty, następnie może je odpowiednio korygować przez dietę, leki, wybór zawodu, sposób życia, a nawet przez dobór partnera do małżeństwa. W ten sposób będzie można zapobiec rozwojowi niektórych chorób albo opóźnić ich wystąpienie. Trzeba zatem przyjąć w pierwszym rzędzie zasadę konieczności wychowywania dzieci tak, aby dbały o swój stan zdrowia i rozumiały znaczenie postępowania zapobiegawczego. W tych ogólnych ujęciach trzeba uwypuklić pewne zagadnienia związane z różnymi właściwościami zależnymi od płci. W zasadzie zaangażowanie w życiu biologicznym mężczyzny jest niewielkie, podczas kiedy kobiety jest bardzo głębokie, bo zmieniające funkcje jej ustroju i trwające miesiącami albo i latami. W związku z tym plany życiowe kobiety będą się różniły w zasadniczy sposób od planów mężczyzny. Mężczyzna może się skoncentrować na pracy zawodowej. Wiele kobiet czyni tak samo zostawiając ważne sprawy biologiczne na marginesie zajęć zawodowych. To są tzw. błędy założeniowe, wynikające z niewłaściwego ujęcia najważniejszych życiowych zagadnień; są one źródłem wielu rozczarowań lub nieszczęść. Dlatego też kobieta powinna w swych planach życiowych uwzględniać nie tylko zagadnienie zawodu, ale i zagadnienie swego życia biologicznego i od najwcześniejszej młodości poświęcać tej sprawie dużo uwagi. Pierwszym ważnym problemem jest ochrona narządu rodnego przed uszkodzeniem, w wyniku którego może powstać niepłodność, czy też choroba, która często zabija radość życia. Unikać więc trzeba wszelkich zakażeń wewnątrz m a c i e z n y c h. a więc zabiegów, takich jak skrobanie jamy macicy (np. w związku z przerwaniem ciąży), przedmuchiwania, zakażenia narządu rodnego rzeżączką i wreszcie zakażenia w okresie dojrzewania — gruźlicą. Ochrona narządu rodnego przed uszkodzeniem jest bardzo ważna na przestrzeni całego życia. Drugim zagadnieniem o wielkiej wadze, ale i bardzo trudnym jest dobór partnera. Recepty na to nie ma. Partner powinien podobać się od początku poznania, nie powinno być nic drażniącego w jego sposobie bycia. Trzeba się starać, by początkowa atrakcyjność seksualna mogła zmienić się we wzajemny kult z przestrzeganiem zasad obopólnej kultury i stałego kompromisu. Wreszcie, jakie warunki powinny być spełnione, aby człowiek osiągnął tzw. szczęście? Poniższe zalecenia będą realne dopiero dla następnych pokoleń, dla obecnych tylko częściowo: a mianowicie trzeba się urodzić w „długowiecznej rodzinie", znaleźć partnera ze swojej pary oraz znać podstawowe prawa przyrody, by nie popełniać zasadniczych błędów. Realizacja tych założeń stworzy najlepsze warunki do spełnienia naczelnej idei gatunku homo sapiens, stale doskonalącego się, dążącego do zdobycia szczytów rozwoju, posługującego się coraz nowymi metodami, sprawnego organizacyjnie, który łączy inicjatywę z poczuciem odpowiedzialności oraz stałej kontroli i korekty swoich dążeń.
prof. dr Ireneusz Roszkowski